STEG A  1:terminen Balans/sitsträningsgrupp

TEORI
-Regler i stallet, säkerhet
-Borstning, rykt, hovkratsning
-Sadling och tränsning
-Sadelns och tränsets delar
-Skydd
-Kännövningar

RIDNING
-Eleverna rider på lina hela första terminen, omväxlande med sadel och
med voltigegjord.
-Mycket balansövningar i både skritt och trav.
-Träna lodräta sitsen
-Rida lätt
-Prova på att galoppera

Målsättning: Eleverna ska känna sig trygga och få grunden till en korrekt och avspänd sits. Kunna rida i balans i skritt och trav. Prova på att galoppera.

ALTERNATIV    STEG A1    1 termin

Förberedande Ridlekis för 5-6 åringar
Lära genom lek. Mest praktisk teori varvat med ridning och på lina.

Se separat häfte.

Målsättning: Barnen ska känna sig trygga i både stall och sadel. Få grunden till en korrekt och avspänd sits.

STEG A2     25 minuter ridning / 25 minuter teori    1 termin

Var 4:e gång på lina.  Mycket repetition av STEG A1 + blandat in sits/ balans ( STEG A )

Se separat häfte.

Målsättning: Eleverna ska känna sig trygga och få grunden till en korrekt och avspänd sits. Kunna rida i balans i skritt och trav. Prova på att galoppera.

(Komma i fas inför STEG B)

STEG B 2-3:e terminen   25 min ridning/ 25 min teori

TEORI                                                                           SKOLRIDNING
-Se båda säkerhetsvideorna                                      -Upp- o avsittning
-Borstning, rykt, hovkratsning                                 -Skritt och trav
-Visitering, mkt enkelt                                                 -Avpassning av stigläder
-Sadelns och tränsets delar                                       -Att ställa upp på medellinjen
-Att ta på och av grimman                                         -Öva hjälperna,sätta igång,sakta av,
-Hästens delar                                                             göra halt,styra,vändande hjälper.
-Leda hästen till hage o ridhus                                 -Enklare balansövningar
-Hästens färger o tecken                                            -Enklare styrövningar
-Munderingens skötsel                                              -Ridvägar,vänd snett igenom,vänd rätt
-Hästens dagliga vård                                                upp,vänd över ridbanan,halvt igenom,
-Stallmiljö o stallets skötsel                                       hörnlinjen, de stora volterna
-Hästens mat                                                                -Att rida lätt
-Tvåpunktssits

RIDLÄRA                                                                    -Lodrät sits
-Upp och avsittning                                                   -Enkla voltigeövningar
-Ridvägar, se skolridning                                           -Galopp på lina
-Framåtdrivande, förhållande                                    -Prova på att rida både med och utan tät
hjälper
-Lodrät sits
-2-punktssits
-Att fatta galopp

HOPPNING, CAVALETTI                                     UTERIDNING
-Skritt o trav,bommar på                                             -Skritt o lite trav med ledare
marken                                                                             -Enklare klättring

Målsättning:Eleverna ska känna sig trygga, få grunden till en korrekt och avspänd sits.

Kunna sätta igång, styra och svänga.
Kommentar: Vuxna lär sig lättridning först, barn nedsittning utan stigbyglar.

Barn har ledare med ledtygel till dess att de kan rida lätt ordentligt, i god balans och med kontroll på sina händer.

STEG C  4-6:e terminen

TEORI                                                        SKOLRIDNING
-Rep.Sadel o träns delar                              -Kolla upp o avsittning
-Rep.Hästens delar                                      -Balansövningar
-Visitering                                                   -Vikthjälper
-Olika nosgrimmor                                       -Rätt sittben
-Mera färger o tecken                                   -Lättridning i 3-takt
-Ridhusregler,terräng,trafik                        -Att göra halt
-Vanligaste hjälptyglar                                 -Enkla sidförande hjälper i skritt
-Skydd                                                             -Avdelning med o utan tät
-Fördelningsövningar
-Galoppfattningar-avbrott till trav

RIDLÄRA                                                    -Sitsträning
-Rep av ridvägar +serpentiner,               -Styrövningar
vänd igenom volten
-Att fatta galopp                                          HOPPNING, CAVALETTI
-Ryttarens hjälper samt att                           -Träna sits o följsamhet i hoppning
samordna hjälperna                                    -Rida över bomserier
-Framdelsvändning                                      -Hoppa enkel hinder i trav
-Lång eftergift                                              -Anridning o ridning efter hindret
-Galoppbommar

UTERIDNING
-Skritt o trav
-Klättring

Målsättning:Märke IA+IB teori. Kontroll på hästen i skritt o trav, börja att galoppera.

Utveckla följsamhet i sitsen.

Kommentar:Lång eftergift vid all hoppning.

Praktiskt prov Märke I:Upp och avsittning

STEG D        6-8:e terminen

 

TEORI                                                                           SKOLRIDNING

-Foderlära                                                                     -Sitsträning
-Grundläggande om hästens beteende                    -Att vända snett igenom o rätt upp
-Olika raser                                                                     från två håll
-Sjukdomar                                                                   -Halt och halvhalt
-Bandagering                                                               -Byt om volt
-Dekorativ hästvård                                                    -Volt tillbaka
-Regler för ridning på ridbana,ridning                     -Ställning
i trafik och vid uteritt                                                 -Serpentiner över medellinjen
-Stallskötsel, bäddar                                                   -Vikthjälper
-Mera hästdelar                                                           -Framdelsvändning
-Hovens delar                                                              -Vänd igenom volten
-Visitering, mer ingående                                           -Skänkelvikning i skritt
-Olika typer av sadlar
-Olika typer av hjälptyglar                                         HOPPNING, CAVALETTI
-Olika typer av nosgrimmor                                       -Anridning
-Ridning efter hinder

RIDLÄRA                                                                    -Hoppa små serier

-Alla ryttarens hjälper                                                -Hoppa studs
-Mera ridvägar, rätt upp o snett igenom                 -Galoppbommar
från två håll, halvt igenom,rätt över,
stora volterna,byt om volt,vänd igenom
volten,volta, volt tillbaka, hörnlinjen                      UTERIDNING

-Hindertyper                                                                -Skritt och trav i kuperad terräng
-Anridning
-Ryttarens sits vid hoppning
-Böjda spår, ställning

MÅLSÄTTNING

Märke II.A+B i teori och hoppning.Större krav på precision i ridvägarna. Börja samordna hjälperna i framdelsvändning och skänkelvikning i skritt. Bättre kontroll på hästen i galopp.

KOMMENTAR

Var noggrann med ridvägarna. Låt eleverna rida delar av lektionerna mera fritt med uppgifter att lösa, använd gärna självmarkerade övningar.

Praktiskt prov Märke II: Sadling och tränsning

 

STEG E        7-12:e terminen

TEORI                                                                           SKOLRIDNING

-Hästarnas historia o beteende                                 -Sitsträning
-Longering Vad? Varför? Hur?                                  -Övergångar, tempoväxlingar
-Olika typer av sadlar, träns, övrig                           -Mellan gångarter
– Utrustning                                                                   -Öka och minska volten
-Bandagering                                                               -Ställning och böjning
-Tävlingsregler                                                            -Motställning
-Mera ingående om foder                                          -Krav på korrekta hörnpasseringar
-Huvudets delar                                                           -Volta
-Vänd igenom volten

RIDLÄRA                                                                    -Vänd över halva ridbanan
-Hästens ställande och böjande                               -Börja med inverkansridning
-Ryttarens hjälper                                                       -Skänkelvikning
-Ryttarens inverkan
-Inner och ytter sida
-Nya ridvägar
-Skänkelvikning, mera ingående                               HOPPNING
-Framdelsvändning, mera ingående                         -Temporidning
-Felbedömning vid hoppning                                   -Ridning mellan hindren
-Hästens form, byggnad o bjudning                        -Hoppa bana
-Ändamål med ridvägarna                                         -Lite längre serier

MÅLSÄTTNING

Börja få bättre inverkan i ridningen. Nosa på att rida i form. Större krav på utförande av framdelsvändning. Skänkelvikning i både skritt och trav. Märke III.

Grönt kort.

KOMMENTAR

Lär ut skänkelvikning i skritt först. Betona vikten av en riktig sits för att kunna rida hästen  i form (sitta enbart genom balans, ledigt, vara följsam)

Praktiskt prov Märke III: Munderingens avpassande, visitering.

STEG F        termin 14 –

TEORI                                                                           SKOLRIDNING

-Exteriörbedömning                                                    -Mellangångarter
-Hästens hovvård, verkning o beslag                     -Ryggning
-Djupgående kunskaper om hästens                       -Inverkansridning
historia utveckling, beteende                                  -Olika böjda spår med högre krav
-Att transportera                                                           på korrekt utförande
-Sjukdomar och hältor                                                -Sitsträning
-Sårvård
-Tömkörning

RIDLÄRA                                                                    HOPPNING: CAVALETTI

-Olika tempon och takt                                               -Temporidning
-Hästens rörelseschema i samtliga                           -Relaterade avstånd
gångarter                                                                     -Hoppa bana
-Hästens rörelsemekanik vid hoppning                   -Hoppa enklare kombinationer
(visa vid löshoppning)                                              -Visa lång o kort anridning
-De olika hindertypernas anridning                         -Lång och kort anridning, ÖVA
-Lång och kort anridning(Visa)                                 -Byte med bom
-Ryggning
-Hästens form (rakriktning, lösgjordhet,
samling)                                                                      UTERIDNING
-Galopp i terräng
-Mera klättring om det finns möjlighet

MÅLSÄTTNING

Börja rida hästen i form. Större krav på noggrannhet i hörnpassering och ridvägarna. Större krav på skänkelvikning. Större krav på galoppfattningar ur både skritt och trav.

KOMMENTAR

Se detta steg som ett mellansteg mellan Märke III och Märke IV.

STEG G

TEORI                                                                           SKOLRIDNING

-Muskler och senor                                                    -Sitsträning
-Skelett                                                                          -Motställda rörelser, typ
-Hästens inre organ, matsmältning                          skänkelvikning, framdelsvändning
andning, cirkulation                                                   -Bakdelsvändning
-Parasiter avmaskning                                                -Förvänd galopp
-Räkna foderstater                                                      -Bogen in
-Unghästutbildning                                                    -Tagen bakdel
-Korrigera halter
-Skolorna

RIDLÄRA                                                                    -Allmänt lösgörande arbete

-Bakdelsvändning                                                       -Höjda krav på övergångar
-Förvänd galopp                                                         -Enkla galoppombyten
-Vad menas med lösgjord ?                                       -Dubbla tyglar
-Hästens olika arbetsformer                                      -Kandar
-Avstånd vid hoppning                                             -Sidvärts i galopp
-Löshoppning
-Skolorna
-Kandaret
-Korrigering                                                                 HOPPNING, CAVALETTI
-Hoppa  på olika relaterade avstånd
-Hoppa på böjda spår
-Hoppa banor
-Hoppa kombinationer
-Hoppbyten

UTERIDNING

Hoppning av bana i terräng

MÅLSÄTTNING

Kunna variera hästens form. Märke IV. (Tävla i hoppning och dressyr) Märke V. För att ta Märke IV bör man köpa Ulla Ståhlbergs ”Känn din häst,”. Kan eventuellt göra en studiecirkel runt / om denna bok och dess ämnen.

KOMMENTAR

Med hänsyn till lektionshästarnas och instruktörernas utbildning är det här det längsta vi kan erbjuda utbildning till. Eleverna bör nu ta stort eget ansvar för sin utbildning, och lära sig att analysera och  tänka mer själva. Ridningen bör nu vara mer självständigt arbete. Om eleven vill utvecklas längre bör de rida mer än en gång / vecka.

Praktiskt prov  Märke  IV:   Häst vid hand