Säkerhets-/ hanteringsregler för alla som vistas vid Piteå Ridklubb
* Stallgången ska alltid vara fri. Utrustning, redskap, täcken, hjälmar etc ska hängas upp.

* Vid all hantering eller skötsel ska hästarna stå uppbundna eller hållas av annan person.
* Ta hästen i boxen

  1. Öppna boxdörren och locka hästen dit.
  2. Sätt fast grimskaftet när du står mellan hästen och boxdörren, så riskerar du inte att bli instängd mellan hästen och väggen.
  3. Bind upp hästen kort ( uppbindning ca 30 cm ) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.

* Släppa hästen i boxen

– För in hela hästen i boxen och vänd den.

– Släpp när du står mellan hästen och boxdörren.

* Föra hästen (leda)
– Häst ska alltid föras korrekt, d v s under kontroll med föraren vid hästens bog.

– Häst i grimma är alltid lika med grimma+ grimskaft.( Ska vara ett kedjegrimskaft)

– Grimskaftet får aldrig viras runt handen. (Svåra skador kan inträffa om man sitter fast i grimskaftet och blir släpad efter hästen eller använder tummen eller handen som grimskaft.)
* Föra hästen genom grindar och dörrar

–         Öppna grinden/dörren helt och sätt fast den.

* Hästar i grupp

– Gå eller ställ upp med säkerhetsavstånd, d v s minst 3 meter.
– För in samtliga hästar i hagen.

– Vänd dem mot staketet och släpp samtidigt.
* Ta av täcket

– Börja bakifrån – lossa eventuella bensnören, därefter bukgjordarna och till sist bogspännena.