Från och med 2015 så är alla medlemmar försäkrade genom Svenska ridsportförbundet

http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/GemensamOlycksfallsforsakring/

Följ länken för villkoren

Vi har även en försäkring på alla ridskolans hästar som heter Agria incident följ länken för mer info
http://www.agria.se/hast/artikel/agria-incident—en-olycksfallsforsakring-for-manniskor

 

Det kan vara bra att se över barnens och erat eget försäkringsskydd. Eftersom den typ av försäkring som ridklubben tecknar är med förhållandevis låga premier.  Även om ridklubben har dessa försäkringar, och vår förhoppning och målsättning givetvis är att inget ska hända. Vi arbetar mycket med säkerhet, både i stall och under ridning. Men hästar är trots allt levande djur, så det vi kan göra är att tillsammans iaktta säkerhetsregler, och även lära barnen att hantera hästarna på ett så säkert sätt som möjligt. Vid skada prata med din instruktör och ridskolans säkerhetsansvariga så hjälper de dig med ansökan.