Manual när brandlarmet går

  1. Se på displayen var larmet gått. Se hus 01= ridhusbyggnaden 02=servicestallet 03=gäststallet (Se kartan var däckaren är som larmat.)
  2. Spring till däckaren som larmat. Den ska då lösa med en röd markering. Kolla så att det inte brinner.
  3. Om det brinner invänta brandkåren. Ring 112 och säg att det brinner. Rädda – larma – släck.
  4. Om det inte brinner. Ring 112 och säg att det är falsklarm.
  5. Gå tillbaka till displayen.
  6. Ta nyckeln som ligger på skåpet och vrid om. Då går det att trycka på tysta. Ta ut nyckeln och öppna det nedre skåpet. Skriv in i loggboken tid, var det larmat och signatur.
  7. Sätt in nyckeln igen i det övre skåpet. Och tryck på återställ.

Klart !