Piteå Ridklubb strävar efter att erbjuda medlemmar/besökare och hästar en så säker anläggning som möjligt. I den strävan ber vi er framöver att anmäla eventuella olyckor, förslag till förbättringar, som sker vid anläggningen, både vid träning/tävling/enskild ridning.

Anmälan kan även gälla då en olycka kunde ha skett. Säkerheten är viktig, hjälps vi åt kan vi utveckla vårt säkerhetstänkande för en trivsam miljö för alla.

 

Lämna en avvikelserapport

Datum för det inträffade:*
 / 
 / 
Händelseförlopp:*
Kunde problemet undvikits:*
Vilka var inblandade:*
Förslag på åtgärd/förbättring:*
Namn på den som anmäler:*
Telefon till den som anmäler:*
Säkerhetskod: