Piteå Ridklubb är nu certifierad inom konceptet ”Säker & Trygg” förening som är en kvallitétsmärkning för föreningslivet.

s-ker-och-trygg