Den sista barnridningen blir lördag den 18 juni klockan 10. Vi har sedan uppehåll och den första gången för hösten blir lördag den 27 augusti.